Generelle regler fiskefesten 15 – 17. juni 2018

Fiskekonkurransen pågår fra fredag 15.juni kl.09:00 til lørdag 16. juni kl.18:00. (33timer)

– Sjø = Storsjøen innenfor Rendalens kommunegrense

– Elv = Mistra opp til Gammeldammen (den «gamle» grensen mellom Øvre-Ytre), Åkrestrømmen og Nordre Rena opp til Åkre (skolen / hengebru ved Åkeråa). Grense mot Storsjøen går ved furua nedenfor gapahuken på elvens østside og en rett linje over elva.

– Junior 1 kr. 100,- pr. pers (–>10 år) ingen minstemål

– Junior 2 kr. 250,- pr. pers (11-16 år) 25 cm minstemål

– Senior kr 1250,- pr. pers (17 år –>) 30 cm i elv og 40 cm sjø

-Du må minimum få 1-en fisk for å være med på trekningen. Får du flere fisker har du fortsatt bare 1.lodd til hovedpremien for senior (gjelder både sjø og elv).

-Dreggemester: Størst fisk i sjø.

-Erik Søbergs minnefond: Vandre premie for største fisk sjø samt premie til størst fisk JR.

-Premie til fang & slipp: Skal dokumenteres med bilde/video. Trekkepremie.

Premieklasser:

-Hovedpremie KIA, trekkepremie blant seniordeltagere som har fått fisk.

-2.pr (kommer) Trekkepremie.

-3.pr (kommer) Trekkepremie.

-Damenes premie: Trekkepremie blant alle påmeldte damer senior.

-Mest fisk sjø både JR og SR

-Mest fisk elv både JR og SR

-Størst fisk sjø både JR og SR

-Størst fisk elv både JR og SR

-Fang & slipp premie, trekkepremie blant dem som har dokumentert med bilde/film.

-Fiskefesten opererer med en K-faktor på 1,2 for beregning av vekt ved fang & slipp. Velger du fang & slipp, kan du ikke veie inn fisk på våre veiestasjoner. Fang & Slipp gjelder kun i elv.

-1.pr Junior 1 og 2

-2.pr Junior 1 og 2

-3.pr Junior 1 og 2

Junior 1 trekkepremier blant alle påmeldte deltagere.

Junior 2 trekkpremier blant deltagere som har fått fisk.

Det gjøres oppmerksom på at det i Mistra kan fiskes opp til Gammeldammen.

Flere fisker kan registreres for å være med på «mest fisk» premiene i både sjø og elv.

Det kan maksimalt brukes 6 stenger/sluker pr. båt.

Veiestasjon vil være i båthavna i nordenden av sjøen til fastsatte tider, men for fang & slipp kan dokumenteres pr telefon/bilde/video hele døgnet.

Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at det er oppmøteplikt i forbindelse med premieutdeling søndag, og dersom vinner ikke er tilstede vil det trekkes på nytt.
Premiering vi foregå i Åkrestrømmen Kulturpark fra klokken 11:00 søndag.